Top
 
Voor informatie of aanmelding

Lid worden bij LTC Rhoon

Lid worden

Als je tennis- of padellessen wilt volgen bij LTC Rhoon, moet je lid worden van de club. Je kunt het inschrijfformulier hier op de site van LTC Rhoon vinden. Hieronder vind je alle informatie over de tarieven en het reglement.

Voor vragen over de tennis-of padellessen kun je terecht bij Pieter Snijder en Glenn Smits. Bel of stuur een bericht naar één van hen voor meer informatie of vul het contactformulier hier in.

Algemene informatie

LTC Rhoon beschikt over één van de mooiste tennisaccommodaties in de regio. LTC Rhoon heeft de beschikking over 4 gravelbanen, 7 kunstgrasbanen en 4 padelbanen, allen voorzien van kunstlicht. Daardoor kan vrijwel het hele jaar door op alle 11 banen, zowel overdag als ’s avonds worden gespeeld.

KNLTB pas

Ieder lid ontvangt na aanmelding een KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond) lidmaatschapspas. Deze pas is niet alleen nodig om deel te nemen aan officiële toernooien en competities, maar vooral om een tennisbaan te reserveren via het elektronische afhangbord.

Website

Na aanmelding ontvang je ook een gebruikersnaam en wachtwoord voor de website van LTC Rhoon. Hiermee krijgt u toegang tot informatie en diensten die alleen voor leden beschikbaar is.

Betreden Tennispark

Indien het hek gesloten is kunt u dit bedienen met een geldige KNLTB pas de kaartlezer zit rechts voor de poort. (tussen 07.00 en 23.00 uur) Dit geldt ook voor de deur naar de hal van het clubhuis met het afhangbord. Afhangen is altijd verplicht.

Reserveren tennisbaan

Een baan kan alleen worden gereserveerd met een geldige pas, door leden die op het park aanwezig zijn. Om een baan te reserveren dient u uw pasje en die van uw medespeler(s) door de kaartlezer naast het afhangbord te halen. U maakt hierbij een keuze voor een baan. De tijd gaat lopen indien de kaartjes in het systeem zijn ingelezen. Als speeltijd voor het enkelspel geldt 30 minuten en voor het dubbelspel 45 minuten. Binnen de vereniging wordt gebruik gemaakt van een baanreglement. Dit informeert u bijv. over welke banen er gereserveerd zijn voor het geven van tennislessen of andere activiteiten. Een baanreglement hangt op het prikbord in de hal van het clubhuis en is ook in te zien op onze website onder clubregels. Op banen, gereserveerd voor competitie en (dag-) toernooien kan niet worden afgehangen. Zie het baanreglement.

Kantinediensten

In de contributie van seniorleden van 18 tot 80 jaar en studenten is een bedrag van € 35 (borg) voor kantine/keukendienst opgenomen. Dit bedrag wordt terugbetaald nadat er zes uur kantinedienst verricht is. Zie huishoudelijk reglement, rechten en verplichtingen van leden punt 5. U kunt ervoor kiezen om uw bardienst door andere leden te laten vervullen.

Kennismaken met leden

Nieuwe seniorleden nodigen we graag uit om op een woensdagavond of zondagmiddag langs te komen op ons park. Zij kunnen dan deelnemen aan de racketavond. Tevens kunt u één en ander vernemen over de ins en outs van de vereniging.

Contributie en overige bepalingen

Elk jaar wordt de contributie voor het nieuwe seizoen vastgelegd bij besluit van de Algemene Leden Vergadering. De contributies voor het seizoen 2022 zijn:

Senior
Jaarlidmaatschap € 210
Bij aanvang lidmaatschap na 1 september: € 92,50 (waarborg 50%)

Student
Jaarlidmaatschap € 179
Bij aanvang lidmaatschap na 1 september: € 77,50 (waarborg 50%)

De overige tarieven vind je hier op de site van LTC Rhoon.

  • De tarieven zijn inclusief borg van € 35 voor kantinedienst van 2×4 uur.
  • Het studententarief geldt voor seniorleden die gedurende het seizoen niet ouder zijn/worden dan 27 jaar en een volledige dagopleiding aan een onderwijsinstelling volgen. Opgave dient ieder jaar opnieuw te geschieden, vergezeld van een kopie van een op naam gesteld inschrijfbewijs met start- en einddatum van het nieuwe leerjaar van de onderwijsinstelling waaraan de opleiding gevolgd wordt.

Beëindigen lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt ieder jaar automatisch gecontinueerd. Leden die hun lidmaatschap willen opzeggen dienen dat volgens de statuten uiterlijk 4 weken voor afloop van het verenigingsjaar te doen. Ons verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Een opzegging dient voor 3 december doorgegeven te worden aan de ledenadministratie. Opzeggen kan alleen per email naar ledenadministratie@ltcrhoon.nl. Uw opzegging is pas definitief na bevestiging door de ledenadminstratie. Het lidmaatschap eindigt dan per 1 januari van het volgende jaar. Bij opzegging na 3 december, maar voor 1 maart wordt 40 EUR in rekening gebracht. Na 1 maart kan niet meer worden opgezegd en dient de volledige contributie voldaan te worden.

Vragen

Voor vragen over het lidmaatschap kunt u een bericht sturen aan: ledenadministratie@ltcrhoon.nl.

Volg ons op Instagram!